Tukaj govorimo
literaturo.

Dovolj prostora za vse. In knjige.

ORGANIZACIJE
  • Divja misel
  • Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
  • Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
  • Društvo slovenskih književnih prevajalcev
  • Društvo slovenskih literarnih kritikov
  • Društvo slovenskih pisateljev
  • Društvo slovenskih založnikov
  • Javna agencija za knjigo
  • Javni sklad za kulturne dejavnosti
  • Literarno društvo IA
  • Slovenska sekcija IBBY
  • Slovenski center PEN
  • Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
  • Zveza Modro-bela ptica
Divja misel

Divja miselUrbane rešitve s področja bralne kulture

Zavod Divja misel snuje programe, ki v literaturo uspešno vabijo različne publike. Pred 15. leti so zasnovali Knjižnico pod krošnjami, ki poleti branje prinaša v parke, na trge in druge javne površine po Sloveniji. Od leta 2015 upravljajo z Vodnikovo domačijo Šiška, ki je postala urban literarni prostor, Hiša branja, pisanja in pripovedovanja. Del domačije je tudi Galerija Vodnikove domačije, ki se osredotoča na ilustracijo. Od leta 2017 vodijo pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, ki ima prostor na Vodnikovi domačiji.

Na podlagi osebnih spominov starejših prebivalk in prebivalcev Ljubljane so v sodelovanju z Mestnim muzejem leta ustvarjali projekt Moje ulice.
Zavod Divja misel snuje programe, ki v literaturo uspešno vabijo različne publike. Pred 15. leti so zasnovali Knjižnico pod krošnjami, ki poleti branje prinaša v parke, na trge in druge javne površine po Sloveniji. Od leta 2015 upravljajo z Vodnikovo domačijo Šiška, ki je postala urban literarni prostor, Hiša branja, pisanja in pripovedovanja. Del domačije je tudi Galerija Vodnikove domačije, ki se osredotoča na ilustracijo. Od leta 2017 vodijo pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, ki ima prostor na Vodnikovi domačiji.

Na podlagi osebnih spominov starejših prebivalk in prebivalcev Ljubljane so v sodelovanju z Mestnim muzejem leta ustvarjali projekt Moje ulice.
ORGANIZACIJE

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMSSkrb za bralno pismenost

Dimičeva 9
01 / 430 05 57
info@bralnaznacka.si
Spletna stran
FB-stran

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS obstaja kot samostojno društvo od leta 2002, vendar še vedno deluje v okvirjih nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. Spodbuja branje v prostem času ter si prizadeva za povišanje bralne pismenosti.

Temelj Bralne značke predstavlja delo z mladimi, ki ga od vsega začetka vodijo strokovni mentorji po šolah, vrtcih in knjižnicah. V zadnjem času se vse bolj širi tudi predšolska bralna značka, ki starše spodbuja k branju otrokom ter projekt Medgeneracijska branja, ki z branjem povezuje več generacij. Društvo vsako leto organizira Bralni maraton, ki poteka po vsej Sloveniji in je del akcije Beremo skupaj. Društvo pripravlja tudi razne seminarje, izobraževalno gradivo za mentorje ter bralna priporočila. Izdaja tudi zbirko darilnih knjig Zlata bralka, Zlati bralec, s katerimi obdarujejo najboljše bralce iz vse Slovenije in zamejstva, ki so vsa osnovnošolska leta brali za bralno značko.

Od marca 2019 je gibanje vpisano v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine.
ORGANIZACIJE

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov SlovenijeVrednotenje gledališke prakse

Mestni trg 17
dgkts.info@gmail.com
Spletna stran
FB-stran

DGKTS je bilo ustanovljeno leta 1975, po rahlem zatonu pa je njegova oživitev sledila leta 2008. Društvo si med drugim prizadeva za kritiško vrednotenje sodobne gledališke produkcije, sledi razvoju gledališke prakse in teoretične gledališke misli.
Organizira strokovna srečanja in druge dogodke, člani pa vsako leto izglasujejo tudi najboljšo predstavo minule sezone, ki je ovenčana na Festivalu Borštnikovo srečanje.
ORGANIZACIJE

Društvo slovenskih književnih prevajalcevOhranjanje visoke ravni prevajalstva

Tomšičeva 12
01 / 421 05 79
dskp@dskp-drustvo.si
Spletna stran
FB-stran

DSKP je strokovno združenje, ki je bilo leta 1953 ustanovljeno kot vzporednica pisateljskemu društvu. Prizadeva si za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela in organizira (mednarodna) strokovna srečanja, predavanja in debatne večere, izdaja pa tudi publikacije o prevajalstvu.
ORGANIZACIJE

Društvo slovenskih literarnih kritikovSkrb za vrednotenje literature

Tomšičeva 12
literarni.kritiki@gmail.com
Spletna stran
FB-stran

DSLK združuje literarne kritike in kritičarke različnih generacij in od leta 2012 podeljuje Kritiško sito, nagrado za najboljše literarno delo slovenskega avtorja v preteklem letu. Vsako leto z LUD Literaturo soorganizira Mednarodni kritiški simpozij. Redno se odziva na aktualno dogajanje na področju literature in kulture.

Društvo deluje od leta 2008, njegov prvi predsednik je bil Urban Vovk, trenutno pa ga vodi predsednica Gaja Kos Osterman.
ORGANIZACIJE

Društvo slovenskih pisateljevStanovsko združenje pisateljev

Tomšičeva 12
01 / 251 41 44
dsp@drustvo-dsp.si
Spletna stran
FB-stran

DSP pod tem imenom obstaja od leta 1968, prostore pa ima v zgodovinski hiši na Tomšičevi, ki je postala pomembno prizorišče literarnega dogajanja.
Društvo s svojim družbenim in kritičnim angažmajem skrbi za pozitivne spremembe v slovenskem kulturnem prostoru in se zavzema za boljši položaj slovenske knjige.
Od leta 1986 organizira mednarodni literarni festival (z nagrado) Vilenica, izdaja zbirko slovenske literature v prevodu Litterae Slovenicae in sodeluje pri številnih drugih projektih.

DSP podeljuje tudi nacionalne literarne nagrade (Jenkova, Stritarjeva, Desetnica).
ORGANIZACIJE

Društvo slovenskih založnikovUgled založništva

Kersnikova 2
01 / 306 98 25
natasa.detic@ocean-si.com
Spletna stran

DSZ je bilo ustanovljeno leta 1993 in združuje založnike različnih profilov, ki si prizadevajo za izobraževanje in medsebojno sodelovanje med člani, hkrati pa skrbijo za strokovni ugled založnikov.
Organizira kongres Knjiga na Slovenskem in se angažira pri družbenih vprašanjih, ki vključujejo založništvo in bralno kulturo.
ORGANIZACIJE

Javna agencija za knjigoSkrb za knjigo

Metelkova 2b
01 / 369 58 20
gp.jakrs@jakrs.si
Spletna stran
FB-stran

JAK zagotavlja pogoje za izdajanje leposlovnih in humanističnih knjig in revij ter pogoje za delo ustvarjalcev s teh področij, skrbi za prevajanje, mednarodna sodelovanja, literarne festivale, promocijo branja in bralne kulture, knjižnična nadomestila ipd., s tem pa omogoča večjo dostopnost slovenske knjige in dviguje zavest o njeni pomembnosti.